Naša spoločnosť Vám ponúka profesionálny servis v oblasti účtovníctva, pracovno-právnej a mzdovej agendy.

 

PONUKA SLUŽIEB

- vedenie podvojného účtovníctva

- vedenie jednoduchého účtovníctva

- spracovanie miezd do 20 zamestnancov

- vedenie personálnej agendy

- ekonomické a účtovné poradenstvo

- metodický dohľad vo firmách, kde si vedú účtovníctvo sami

- vedenie evidencie DPH

- spracovávanie daňového priznania pre fyzické osoby

- spracovanie daňového priznania pre právnické osoby

- spracovanie podkladov pre štatistické výkazy a účtovné výkazy

- zabezpečenie audítora a daňového poradcu

- ostatné služby súvisiace s vedením účtovníctva po vzájomnej dohode

Nájdete nás na adrese: Radlinského 1598/40, 921 01 Piešťany