Naši klienti

Nakoľko sme zástancovia anonymity a diskrétnosti v oblasti vedenia účtovníctva a daní, mená klientov nezverejňujeme. Chceme však informovať o množstve a štruktúre našich klientov.

V roku 2011 naša spoločnosť spracovala:

- podvojné účtovníctvo a dane (DPH, daň z príjmov, daň z motorových vozidiel) 29 klientom

- jednoduché účtovníctvo a dane (DPH, daň z príjmov, cestnú daň) 25 klientom

- daňové priznanie fyzických osôb bez účtovníctva 20 klientom.

Za 16 rokov existencie sme sa zúčastnili na mnohých daňových kontrolách s nevýznamnými daňovými nálezmi.